20090422_011_logobanner_3a_2000px475.png

ANBI logo 400px318

Onze stichting is ANBI gecertificeerd dus uw gift is fiscaal aftrekbaar

De Stichting Korenmolen De Haas te Benthuizen voldoet aan de eisen die gesteld worden voor erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dankzij de status van Culturele ANBI zijn giften aan de Stichting Korenmolen De Haas in Benthuizen boven de geldende drempel voor 125 % fiscaal aftrekbaar.

Voor de regeling ANBI publiceren we hier alle relevante gegevens van de Stichting.

RSIN / Fiscaal nummer :  007 320 450

Het Bestuur - Naam en Adres

Doelstellling - Beleidsplan - Beloningsbeleid - Uitgevoerde activiteiten  


KDH logo 120px120Als donateur van de Stichting Korenmolen De Haas draagt u bij aan de instandhouding van Korenmolen De Haas en staat u ingeschreven in het Register Vrienden van Korenmolen De Haas.

De Stichting heeft de status van Culturele ANBI. Dat betekent, dat uw gift, mits deze binnen de daarvoor geldende fiscale grenzen valt, voor   125 % aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Als u een overeenkomst tot periodiek schenken sluit voor minimaal 5 jaar, behoeft er geen rekening te worden gehouden met het drempelbedrag en kan uw gift/schenking jaarlijks voor 125 % aftrekbaar zijn. 

Voor meer informatie over periodiek schenken aan een culturele ANBI en hoe u dit met Stichting Korenmolen De Haas regelt volg deze [LINK]


 

KDH logo 120px120De Stichting Korenmolen De Haas heeft als doel het in stand houden van Korenmolen De Haas in Benthuizen, een Rijksmonument uit 1772 met monumentnummer 8993 en deze in maalvaardige staat te houden door de molen regelmatig in werking te stellen of te doen stellen.

Daartoe wordt een molenwinkel geëxploiteerd.

De stichting heeft geen winstoogmerk.


KDH logo 120px120De stichting werkt met een meerjarig beleidsplan dat zo nodig jaarlijks wordt aangepast.
Het dagelijks beheer, waaronder het wekelijks draaien en malen met de molen is gedelegeerd aan de Vereniging Benthuizer Molenaars.

Kernpunten van het beleidsplan: de periodiek noodzakelijke onderhoudswerken en de bekostiging daarvan.

IJkpunten: de jaarlijkse rapportage van de Monumentenwacht en de molenaarsexpertise.

De financiële middelen van de stichting worden verkregen uit subsidies van het rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn , de bijdragen van de donateurs en de opbrengst van de molenwinkel.


KDH logo 120px120De stichting wordt uitsluitend gerund met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen, ongeacht hun functie

Alleen functie-gerelateerde kosten worden op declaratiebasis vergoed.